Vybrané projekty s fotomateriály

Roztoky - "Třešňovka"
Na jihozápadním okraji Roztok u Prahy nad přírodní rezervací Tiché údolí bylo vystavěno 12 individuálně řešených rodinných domů. Díky porozumění stavebníků a prováděcí firmy byl realizován ojedinělý celek, kde je každý dům jiný. Přesto spolu s ostatními domy tvoří jednotný celek. Zvláštní pozornost si zaslouží použití lícového zdiva Klinker na soklech domů a na profilovaných římsách, které dávají těmto domům pečeť trvanlivosti a stálosti. Také další rozhodující materiály jsou ve shodě s celkovým charakterem objektů - betonová střešní krytina, dřevěné výplně otvorů, klempířské výrobky z mědi. Pozornost si zasluhuje též řešení vstupních částí domů, které rozšiřují veřejnou ulici o 15 -20 metrů.

Fotografie:

Další informace naleznete v těchto časopisech:
MŮJ DŮM č.7/1999, "Tucet kamínků do mozaiky"
MODERNÍ BYT č.8/2001, "Zahrady na startovní čáře"
MODERNÍ BYT č.10/2001 (příloha Reality) "Jak vznikla v Roztokách nová ulice"
DŮM A ZAHRADA č.12/2001 "Trocha pýchy přesvědčeného tradicionalisty"
DŮM A ZAHRADA č.11/2002, "Pohodové soužití několika generací"
DŮM A ZAHRADA SPECIÁL č.5/2004, "21 pohledů na rodinný dům" str.140-145
DŮM A ZAHRADA č.10/2006, "Třešňovka má svůj půvab"Provozní budova MEDER Electronic
Firma MEDER Electronic vyrábí jazýčková relé, senzory a kontakty, které jsou nedílnou součástí celé řady elektrotechnických výrobků. Její nová budova se nachází v městské části Praha-Uhříněves. Na volném pozemku, určeném pro výstavbu lehkých výrobních provozů, vznikl tvarově i barevně zajímavý soliter, který architektonicky dominuje celému okolí. Díky spolupráci s ředitelem firmy vzniklo harmonické dílo jak z hlediska dispozičního uspořádání, tak z hlediska architektonického výrazu. Patrová vstupní část obsahuje administrativní a sociální prostory. V přízemním traktu jsou umístěny výrobní, skladové a technologické provozy podniku.

Fotografie:Rekonstrukce Školy Jaroslava Ježka
Tato zakázka představuje specifickou ukázku projektování v podmínkách památkové ochrany. Jedná se o dva historické objekty v Praze na Hradčanech - dům U Kanonu a Vrbnovský palác, který slouží potřebám školy pro nevidomé. Rekonstrukce probíhala v po etapách několik let. Během této doby byla vyřešena řada architektonických, stavebně konstrukčních a statických problémů.

Fotografie:Finanční úřad pro Prahu 2
Budova byla postavena na počátku sedmdesátých let a z hlediska architektonického i konstrukčního nese všechny znaky tohoto období. Zásadní přestavba téměř celého vnitřku budovy a přilehlé části ve dvoře probíhala po etapách a zcela změnila vzhled a výraz interiéru. Přesto, že použité materiály a výrobky musely být voleny střízlivě s ohledem na fakt, že se jedná o státní zakázku, vzniklo prostředí, které je příjemné pro návštěvníky i pracovníky Finančního úřadu.

Fotografie:Rodinné domy Praha 4
Dva individuelně řešené rodinné domy, se nacházejí na okraji vysokopodlažní zástavby. Tomu byl přizpůsoben architektonický vzhled obou staveb, které byly navrženy jako městské vily. Konstrukce, povrchové materiály i detaily byly řešeny shodně, zato dispoziční uspořádání je zcela rozdílné. V obou případech se sice jedná o nepodsklepené stavby, ale dvoupodlažní dům má hlavní obytné prostory v úrovni terénu, zatímco třípodlažní dům je má situovány v prvním patře.

Fotografie:

Další informace naleznete v časopise:
MODERNÍ BYT č.4/2002 "Na větrné hůrce"Praha - Čakovice, nástavba bytových domů "U Párníků"
Dvoupodlažní zděné bytové domy z 50. let byly nastaveny o dvě další obytná patra. Zároveň byla provedena rekonstrukce a modernizace původních částí staveb (výměna vnitřních instalací, oken, nové koupelny a WC). Domy byly z venku zatepleny a sjednoceny novou fasádou. V každém z domů vzniklo 12 nových bytů.

Fotografie:Radnice Praha 19 - Kbely
I. etapa:
K nevyhovujícímu objektu ÚMČ z 50. let byla přistavěna střední vstupní a komunikační část a pravé křídlo v půdorysném tvaru „L“.
V půlkruhovém rizalitu nad vchodem je situována zasedací místnost, napravo od ní pak kancelář starosty.

Fotografie - I. etapa:

II. etapa:
Původní objekt ÚMČ byl přestavěn a architektonicky sjednocen s dříve realizovanou přístavbou. Obě části tak tvoří jednotný celek radnice.
Fotografie - II. etapa:Smuteční obřadní síň ve Vlašimi
Smuteční obřadní síň ve Vlašimi byla postavena v centrální části městského hřbitova, na místě staršího nevyhovujícího objektu. Je určena výhradně ke smutečním obřadům, doplňkové technické provozy se nacházejí v provozním objektu u vstupu.
Architektuře budovy dominuje prohnutá střecha s výrazným přesahem přes obvodové stěny, jejíž hřeben stoupá od vstupu do svého vrcholu nad obřadním místem. Nástup do síně je zdůrazněn předsazenou bránou, symbolizující Počátek, jako nezbytný kontrapunkt ke Konci, nacházejícím se uvnitř na obřadním místě.

Konstrukce střechy je tvořena dřevěnými lepenými nosníky, přiznanými v interieru a doplněnými dřevěnými palubkami. Obvodové zdivo je doplněno cihlovým obkladem Klinker. Brána, hlavní vstupy a katafalk jsou obloženy šedou žulou.

Fotografie:Velké Přílepy – areál stavební firmy Bláha
Stavba se nachází na okraji obce u silnice, vedoucí do Kralup n.Vlt. Dominantní vstupní administrativní budova se skládá ze dvou nestejně vysokých a vzájemně se prostupujících částí. Obvodový plášť vyšší třípodlažní části je obestavěn lícovým zdivem Klinker okrové barvy. Nižší, dvoupodlažní část proniká do sousední hmoty skrze fasádu zhotovenou ze strukturálního skla. Střecha je upravena do podoby obytné terasy.
Za kancelářskou budovou je situován sektor dílenských provozů a skladových budov.
Fotografie:Budova ÚMČ Praha 3, Lipanská 9
Původně bytový dům v těsné blízkosti žižkovské radnice byl postaven v 2.pol.19.století a přestavěn ve 20. letech 20.stol. Protože se objekt nalézal v havarijním stavu, byly při náročné rekonstrukci z púvodní stavby ponechány vpodstatě jen svislé nosné konstrukce. Kromě nových stropů a pavlačí byl dům opatřen také uzavřenou schodišťovou sekcí s výtahem. V pětiposchoďovém domě získala městská část Praha 3 další kancelářské prostory pro potřeby svého úřadu.
Fotografie:Velké Přílepy – rodinné domy v lokalitě „Za zahradami“
Soubor rodinných domů je budován na osluněné jižní stráni nad údolím Únětického potoka. Zástavba 117 RD je navržena z pěti základních typů domů, které jsou dále modifikovány podle členění do skupin a bloků. Místnosti ve druhém nadzemním podlaží nejsou klasickým podkrovím, neboť jejich strop tvoří rovné podhledy, upevněné zespoda na střešních vaznících. Díky tomu, nebylo nutné použít na celé zástavbě žádné střešní vikýře. Přesto jsou domy dostatečně členité díky půdorysnému zúžení pater domů.

Fotografie: